Kontaktinformācija

Direktors Āris Sparāns +371 64825565
Dispečeris Marija Slavika +371 25916403
Biroja adrese: Ozolu iela 7,
Varakļāni, LV- 4838, Latvija
Tel.nr. : +371 64866070
Fakss: +371 64860741
e-pasts: sparans.aris@inbox.lv